Magyarország Kormánya elrendelte Magyarország területén

a csípőszúnyog-gyérítést, melyhez fedezetet is biztosít.

 Koordinátor: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 A gyérítést földi és légi kémiai módszerekkel kell elvégezni

a szakértő által kijelölt területeken.

 

Az irtás során felhasznált szer a melegvérű állatokra, emberekre, környezetre

nincs káros hatással.

 ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 A Dömösi Önkormányzat illetékességi területén légi szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 A védekezés időpontja: 2019. június 24., a polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában.

 Tartaléknapok: 2019. június 25-26

 Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

légi irtás esetén: Deltasect 1,2 ULV

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt

a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

 

 ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 A Dömösi Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés

kerül elvégzésre.

 A védekezés időpontja: 2019. június 24., napnyugta utáni órákban.

 Tartaléknapok: rossz idő esetén a védekezés 2019. június 25-26. napján

ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

 Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

földi irtás esetén: Deltasect 1,2 ULV

 

 Dömös, 2019. június 19.

Kedvezményezett neve: Dömös Község Önkormányzata

Projekt címe: Energetikai korszerűsítés Dömösön

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00006

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.01.29.

A támogatás összege: 57 623 545 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

 

Dömös Község Önkormányzat Európai Uniós támogatás segítségével tudta korszerűsíteni a Polgármesteri Hivatal épületét. Az épületben a hivatali funkciókat ellátó irodák, könyvtár és egy többfunkciós terem található, mely helyszínéül szolgál a fontosabb települési eseményeknek: tanácskozás, házasságkötés stb. A hivatal épülete a két világháború között épült, a kor építészeti technológiája szerint. Az épület fenntartási költsége az energetikai korszerűsítést megelőzően igen magas volt, amit a hőszigeteletlen homlokzatok, fűtetlen padlás és a régi födém szerkezetek, a régi nyílászárók, a rossz hatékonyságú fűtési rendszer okozott.

 

A fenti problémák kiküszöbölésére az alábbi intézkedések megtétele vált szükségessé a beruházás keretében:

- épülethatároló falszerkezetek utólagos hőszigetelése

- nyílászáró szerkezetek cseréje

- padlás födém szigetelése

- energiatermelő rendszer kiépítése: napelemes rendszer.

 

Az energetikai korszerűsítés kivitelezője egy közbeszerzési eljáráson került kiválasztásra. A 2018 2. felében megvalósuló beruházás keretében megtörtént az épülethatároló falszerkezetek utólagos hőszigetelése, lecserélték a nyílászáró szerkezeteket, a padlásfödémet szigetelték, valamint napelemes rendszert is telepítettek a tetőre. Emellett sor került a tetőn lévő azbeszt tartalmú pala lecserélésére, valamint az épület projektarányos akadálymentesítésének megvalósítására. Az 57.623.545 Ft európai uniós támogatás segítségével megújult polgármesteri hivatal fenntartási költségei csökkentek, a felújításnak köszönhetően pedig a dolgozókat és a hivatalban ügyet intéző lakosságot is jobb körülmények fogadják az épületben.

 

Községháza felújítás előtt:

Községháza felújítás után:

   

 

Pályázati azonosító: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012

Kedvezményezett: Dömös Község Önkormányzata

Támogatás Összege: 9.600.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös községben

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.

 

Rövid összefoglaló:

 

Dömös Község Önkormányzata 9,6 MFt támogatást nyert el az egészségügyi alapellátásnak helyet biztosító rendelő épület felújítására Európai Uniós forrásból. Dömös községben az egészségügyi alapellátások körében gyermek és háziorvosi, fogorvosi, valamint a védőnői ellátás áll rendelkezésre a település lakossága számára. A beruházást azért szükséges megvalósítani, mert a háziorvosi rendelő épület felújításra szorul, a fenntartási költsége pedig magas, mivel az épület energetikailag korszerűtlen.

 

A település önkormányzata ezért támogatási kérelmet nyújtott be a rendelő épület fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, valamint az alapellátáshoz kapcsolódóan új eszközök beszerzésére. A benyújtott pályázat 2017 tavaszán támogatásban részesült.

 

A fejlesztést követően egy jól felszerelt, korszerű rendelő jön létre, ami az alapfeltétele a jó minőségű alapellátásnak, illetve a háziorvosi praxis és a védőnői ellátás folyamatos betöltöttségének. A projekt keretében a gyermek és háziorvosi, valamint a védőnői ellátás fejlesztése történik meg, amely döntően az ellátásnak helyet biztosító rendelőépület felújítását, a tető cseréjét, energetikai korszerűsítését, valamint az udvar rendezését foglalja magában.

 

A pályázati támogatás segítségével megvalósítani kívánt műszaki tartalom a következő:

  • külső falak hőszigetelése,
  • külső nyílászárók cseréje,
  • tető teljes cseréje,
  • új eszközök beszerzése a háziorvosi, a védőnői, valamint a fogorvosi rendelőbe.

 

A beruházásra a tervezési folyamat és a közbeszerzési eljárás lezárását követően 2018-ban kerül sor.

 

A projekt eredmény egy a XXI. századi követelményeknek és a lakossági igényeknek megfelelő korszerű rendelő épület lesz.

 

Orvosi rendelő felújítás után: