Hirdetmény az ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSRÓL

Dömös Község Önkormányzata 

a dömösi állandó lakcímmel rendelkező általános iskolás korú gyermekek részére jogosultanként 5 000,- Ft, azaz ötezer Forint iskoláztatási támogatást nyújt a 2020/2021-es tanévre tekintettel, egyszeri támogatásként, pénzbeli formában. 

Az iskoláztatási támogatásra jogosult az a dömösi állandó lakcímmel rendelkező, általános iskola 1.-8. osztályos tanuló, akinek igazolatlan hiányzása a 2019/2020. tanévben az 50, azaz ötven órát nem haladta meg.

Az igényérvényesítésre nyitva álló időtartam 

kezdő napja 2020. augusztus 26. napja, 

utolsó napja 2020. szeptember 16. napja, 

az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltségének ügyfélfogadási rendje szerint.

A támogatás átvételéhez szükséges a gyermek lakcímkártyájának bemutatása.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

 Dömös Község Önkormányzata                     Kulturális és Szociális Bizottság