Értesítés általános iskolák felvételi körzeteinek kijelöléséről

TK_106_00099_31_2021-hatarozat

1_sz_melleklet