Hirdetmény az iskoláztatási támogatástról

Dömös Község Önkormányzata 

a dömösi állandó lakcímmel rendelkező általános iskolás korú gyermekek részére jogosultanként 5 000,- Ft, azaz ötezer Forint iskoláztatási támogatást nyújt a 2021/2022-es tanévre tekintettel, egyszeri támogatásként, pénzbeli formában. 

Az iskoláztatási támogatásra jogosult az a dömösi állandó lakcímmel rendelkező, legkésőbb 2021. július 31.-én dömösi lakóhelyet létesített, általános iskola 1.-8. osztályos tanuló, akinek igazolatlan hiányzása a 2020/2021. tanévben az 50, azaz ötven órát nem haladta meg.

Az igényérvényesítésre nyitva álló időtartam 

kezdő napja 2021. augusztus 30. napja, 

utolsó napja 2021. szeptember 17. napja, 

az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltségének ügyfélfogadási rendje szerint.

A támogatás átvételéhez szükséges a gyermek lakcímkártyájának bemutatása.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

 Dömös Község Önkormányzata             

Kulturális és Szociális Bizottság