Előzetes Bölcsődei igényfelmérés

Igényfelmérés

Kedves Dömösi kisgyermekes Családok!

Településünkön nemsokára elkészül a Mini Bölcsődénk, ezért

Előzetes Bölcsődei igényfelmérést végzünk, a Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsődében.

A mini bölcsődébe felvehető gyermekek létszáma 7 fő, akiknek nyugodt, kiegyensúlyozott, mini bölcsődei gondozásáról 1 fő teljes állású kisgyermeknevelő és két fő bölcsődei dajka fog gondoskodni.

A környező településekről többen érdeklődtek, de szeretnénk elsősorban a Dömösi lakosokat előnyben részesíteni a felvétel során. Amennyiben nem jelentkezik 7 fő helyi kisgyermek, úgy a környező településekről is van lehetőség a felvételre.

Kérjük, jelezzék igényüket e-mailben az óvoda.d@invitel.hu e-mail címen!

Az e-mail címre küldött e-mailben szerepeljenek az alábbi adatok:

 • kisgyermek neve
 • gyermek születési dátuma
 • bejelentett lakcíme
 • édesanyja neve

A mini bölcsődébe azok a gyermekek vehetők fel, akiknek szülei, nevelői, gondozói

 • munkavégzésük,
 • képzésben való részvételük
 • betegségük,
 • szociális ok miatt nem tudnak napközbeni ellátásukról gondoskodni.

A felvétel során előnyben kell részesíteni:

 • ha a gyermek szülője munkáltatói igazolással bizonyítja, hogy munkaviszonyban áll
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
 • a 3 vagy több gyermeket nevelő családban nevelkedő gyermeket,
 • az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket,
 • a védelembe vett gyermeket,
 • a Dömös községben állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülők gyermekét,
 • ha a gyermek a 1. életévét adott év augusztus 31-ig betölti,
 • ha a gyermek szülője a Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozója, illetve Dömös Község Önkormányzatának, vagy az általa fenntartott intézménynek, szolgáltatásnak dolgozója.

A gyermek mini bölcsődébe történő felvételét a szülő/törvényes képviselő kérheti, egyéb esetekben a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

 • a körzeti védőnő,
 • a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
 • a család- és gyermekjóléti szolgálat,
 • a gyámhatóság.


Várjuk jelentkezésüket!

Benkő Péterné

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményvezetője