F E L H Í V Á S!

Dömös Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, Civil szervezeteket hogy DÖMÖS Község településkép védelméről szóló Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017 (XII.12) önkormányzati rendeletét (TKR) FELÜLVIZSGÁLJA.

TKR felülvizsgálata az alábbiak miatt szükséges:

  1. 2021. július 01-étől az építésiügyi, így a településképet érintő, védő jogszabályok gyökeresen megváltoztak. A településképvédelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Tv.) is több ponton módosult, mely érinti a helyi TKR-ket is. Valamint a településképi védelmi rendeletek tartalmát, és egyeztetési eljárását szabályozó korábbi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet helyett új jogszabály lépett életbe 2021. július 15-től.

A TKR-nek a Tv. és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Településrendezési Kódex) szerinti felülvizsgálata szükséges a jogharmonizáció megteremtése miatt.

  • 2022. januárjában hatályba lépett Dömös Község Településfejlesztési Koncepciója, településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv (HÉSZ)) felülvizsgálata, mely alapján a HÉSZ-ből az építési tevékenységek „minőségi” szabályozásai kikerültek. Ezeket a szabályozási elemeket szükséges a TKR-be beemelni és a HÉSZ-szel való összhangot megteremteni.
  • Ugyancsak a településrendezési eszközök felülvizsgálata során derült ki, hogy az alaptérképi állapotok nem egyeznek a valós állapotokkal – házszámozás, utca nevek stb. Ezek korrigálása a TKR térképes mellékleteiben szükséges.
  • Továbbá a mellékletek kiegészítése szükséges a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultációs, településképi véleményezési, és a településképi bejelentési adatlapok kiegészítésével.
  • A TKR szövegezésének, hibáinak javítása is szükségessé vált.
  • Illetve egyéb módosítási igények felmérése is szükséges, melyet majd az eljárás során az egyeztetésre beérkező javaslatok, észrevételek, illetve a képviselő-testület javaslati alapján kívánunk megtenni.

A TKR és annak mellékletei ide kattintva érhetők el.

A módosítással kapcsolatos észrevételeiket 2022. június 24-ig

Dömös Község Polgármestere alábbi elérhetőségére címezve tehetik meg:

Herman Jenőné polgármester asszony részére

Levelezési cím: 2027 Dömös, Táncsics M. út 2., illetve a foepitesz@domos.hu emal-címre megküldve.

Segítő közreműködésüket megköszönve

Herman Jenőné

polgármester