Dömös Község Településrendezési terv véleményezési anyag

Dömös Község megalapozó vizsgálata, településfejlesztési koncepciója, örökségvédelmi hatástanulmánya, településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálata és környezeti értékelés