Legutóbbi hozzászólások

  Kategóriák

  Dömös csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

  Kedvezményezett: Dömös Község Önkormányzata

  Projekt címe: Dömös csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

  Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00005

  Támogatás összege: 129 148 850 Ft

  Támogatás mértéke: 100%

  A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.30.

  A projekt tartalmának bemutatása:

  Dömös Község  Önkormányzata 129.148.856 Ft, 100%-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére a településen.

  A projekt célja, hogy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra és a lehullott csapadékvíz biztonságosan bevezetésre kerüljön a befogadóba.

  Tervezett műszaki megoldások:

  1. helyszín: Duna utca

  A projekt keretében az utca bal oldalán az aszfaltburkolat megvágásával, közvetlenül az aszfaltburkolathoz csatlakoztatva előregyártott átjárható folyókaelem került elhelyezésre betonba ágyazva 250 m hosszon. Az utca szakaszon a játszótér végén az előregyártott átjárható folyókelem elfordul az úttól és becsatlakozik az innen induló új építésű mederlapos árokba, mely bevezeti a folyókán érkező vizet a Malom-patakba.

  2. helyszín: Királykúti utca

  Az utca  bal oldalán az aszfaltburkolat megvágásával közvetlenül az aszfaltburkolathoz csatlakoztatva előregyártott átjárható folyókaelem került elhelyezésre betonba ágyazva, 300 m hosszon.

  A Szent István utca – Duna utca csomópontban az előregyártott átjárható folyókaelem csatlakozik a Duna utca ugyanilyen rendszeréhez (1. beavatkozási helyszín).

  A Királykúti utca 7. szám melletti csapadékvízkivezetést (jobb oldali csapadékvízkivezetés) az útburkolat átvágása, és az burkolaton keresztülhaladó új előregyártott átjárható folyókaelem beépítésével átvezetésre kerül a bal oldali vízelvezető rendszerbe.

  3. helyszín: Szuha utca

  A Szuha utca vízelvezetésének megoldására középre vápásított beton útpálya (15cm beton + 10cm homokos kavics ágyazat + 20cm 0/22 zúzottkő kiegyenlítő réteg) készül 3,0 m szélességben, 160 fm hosszon. A betonburkolat a szakasz elején csatlakozik a Dózsa György utca aszfalt burkolatához.

  Az utcában külön vízelvezetés kiépítésére nincs lehetőség! A felszíni vízelvezető árok építésére a partfalak közötti szűk helyen nincs lehetőség, zárt csapadékcsatorna pedig a köves, sziklás altalaj miatt gazdaságosan nem építhető.

  4. helyszín: Köves-patak övárok kotrás

  A területen a Pilis felől érkező vizek a települést vízelvezetés nélkül érik el, jelentős esőzések, hóolvadás idején elárasztva a település szélén fekvő telkeket, ezért a projekt keretében a meglévő árkok kitisztítása történik, valamint a mezőn keresztül övárok mélyítésével a Pilis felől érkező vizek az övárkon keresztül érik el a Köves-patakokot. A meglévő árkokat a növényzettől megtisztítják bokorirtás, fakivágás történik, majd új árok kerül kialakításra 50 cm széles mederfenékkel, 50cm mélységgel, 1:1 dőlésű mederoldallal 590 m hosszon. A földárokba 25 m-ként keresztgátat építenek. Ennek a célja, hogy a lefolyó vizek egy részét a helyszínen tartsák és szikkasszák el.  A keresztgátak úgy kerülnek kialakításra, hogy nagyvíz esetén az elszikkadni nem képes víz szabadon le tudjon folyni.

  5. helyszín: Álmos herceg utca

  A beavatkozás célja a Pilis felől érkező vizek megfogása. Ennek a céljából 50 m hosszon szikkasztóárok készül.

  6.helyszín:Táncsics Mihály utca

  A Táncsics Mihály utca első szakaszán a vízelvezetés megoldására középre vápásított beton útpálya készül 3,0 m szélességben, 100 fm hosszon. A betonburkolat a szakasz elején csatlakozik a Táncsics Mihály utca aszfalt burkolatához.

  A szakaszon külön vízelvezetés kiépítésére nincs lehetőség! Felszíni vízelvezető árok kiépítésére a telkek közötti szűk helyen nincs lehetőség, zárt csapadékcsatorna pedig a köves, sziklás altalaj miatt gazdaságosan nem építhető.

  A mellékág csatlakozása után a betonburkolat végénél rácsos folyóka készül, mely kivezetésre kerül a jobb oldali zöldfelületre. Innentől földárok készül 60 m hosszon É-i irányban, párhuzamosan az utcával. Az árok végén szikkasztómedence épül.

  A műszaki megoldások mellett a projekt keretében szemléletformálási, tájékoztató akciók valósulnak meg.

  A projekt eredményei a következők:

  –              A fejlesztett infrastruktúra által megvédett lakosság száma: 140 fő

  –              A fejlesztett kék infrastruktúra hossza: 1530 méter

  –              A megvédett vagyon becsült értéke: 1,296 Mrd forint

  További dokumentumok

  Beruházás folyamatos bemutatása:

  1. Kiindulási állapot