Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

OM: 031748

Elérhetőségünk:

Cím: 2027 Dömös, Pásztor János utca 1.

Kapcsolat: 

Adatvédelmi tisztviselő : dr. Oláh Imre

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:


Dokumentumok


Bemutatkozás

Intézményünkben az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Bölcsődei Nevelésgondozás Szakmai Szabályai – irányelvei szerint neveljük a ránk bízott gyermekeket. Óvodai és Bölcsődei nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermekeket megillető jogok alapvető tiszteletben tartásának elsődlegességére épít, az egyenlő hozzáférés biztosításával. A gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges gondoskodás és védelem illeti meg.

A gyermek nevelése elsősorban a család feladata és felelőssége, amely neveléshez az óvoda kiegészítő, – olykor hátrányt csökkentő szereppel járul hozzá.

Óvodánkban és Bölcsődénkben biztosítjuk a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztését, nevelését, ezek az óvó – védő, a szociális, a nevelő, valamint személyiségfejlesztő funkciók. Az óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere, személyi és tárgyi környezete segíti a gyermekek megismerő funkcióinak fejlődését, egyben a környező világban való biztos tájékozódásukat. Az óvoda és bölcsőde nyitvatartási ideje igazodik a szülők (családok) igényeihez.

A mai változó, gyorsuló világunkban igyekszik intézményünk megfelelni a családok elvárásainak, és egyben biztosítani azt az állandóságot a gyermekek életében, ami a testi – lelki és érzelmi fejlődésük érdekében nélkülözhetetlen.

A fenti szavakkal kívánok minden kedves résztvevőnek örömteli nevelési évet!

A Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde elődje, 1951. január 15-én nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt, Napközi otthon néven. Innen számítjuk óvodánk történetét.

Az épületet 2014-ben Európai Unió által támogatott Pályázati pénzből megújult kívül és belül egyaránt. A régen használt bejárat a Táncsics Mihály út felől megszűnt, a Pásztor János utcára nyílik most a bejárat.

A Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde csendes helyen, gyönyörűszép természeti környezetben, a Visegrádi -hegység lábánál, a Duna jobb partján található.

Az egészséges jó levegő, a tágas játszóudvar, a világos termek biztosítják óvodásaink számára a fejlődéshez szükséges feltételeket. Az óvoda udvarában 2020-ban, a Magyar Falu program pályázatával, több nagymozgásra alkalmas játékot telepíttetett az önkormányzat. Ezek a változatos eszközök, mászóvárak csúszdák, hinták, fészekhinta, libikókák biztosítják gyermekeink egészséges mozgásfejlődését.

2 csoportszobával, 2 mosdó helyiséggel, valamint egy közös nagy öltözővel 50 kisgyermek nevelését tudjuk biztosítani.

A csoportok indításának száma minden évben a Képviselőtestület döntése alapján történik. Ez függhet a gyereklétszámtól, illetve az óvodapedagógus ellátottságtól.

Pedagógusaink a gyermekek számára biztonságot jelentő állandó nevelési szokás-és szabályrendszerrel, változatos módszerekkel szervezik a gyerekek mindennapjait, tevékenységeiket.

A közelben található városok: Visegrád, Szentendre, Esztergom, ill. Budapest, jól megközelíthetők számunkra. Ezekben a városokban rengeteg lehetőség adódik, hogy a gyermekeink sokféle kulturális, művészi, környezeti és társadalmi alkalmat kínálva ismerhessék meg közeli és távolabbi környezetüket. Az ismereteiket esztétikus, értékes tartalommal megtöltve gyarapíthassuk.

A fenntartó elvárása intézményünkkel:

A Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartója, Dömös Község Önkormányzata.

Részükről elvárás és feladat a racionális, költségkímélő működtetés a jelenlegi szervezeti rendszer fenntartásával, melyhez minden támogatást biztosítanak Fontos a fenntartó számára, hogy a településünkön folyamatosan működjön intézményünk, mely reméljük hamarosan még több helyi és környékbeli kisgyermek napközbeni ellátásáról, igényes neveléséről gondoskodhat a szülők megelégedésére.

Programunk küldetése – filozófiája

A Dömösi Szivárvány Óvoda olyan saját Helyi Program alapján működik, ahol az egyéni arculat megőrzésével folyik a nevelő-fejlesztő munka.  Pedagógusaink fogékonyak az új értékekre és megpróbálnak megfelelni a mindenkori társadalmi elvárásoknak. Munkánk során célunk, hogy a hozzánk járó gyermekek nyugodt, szeretetteljes, családias légkörben nevelkedjenek.

Alapvető szempontjaink az elfogadás, a kivárás, valamint az egyéni sajátosságok és különbségek, az egyéni fejlődési tempó figyelembevételével történő tevékenységek szervezése. Meghatározónak tartjuk az óvónő modellszerepét, ezért nélkülözhetetlen, hogy minden itt dolgozó azonosulni tudjon pedagógiai koncepciónkkal, hogy beszédével, magatartásával is követendő példát nyújtson a rábízott gyermekeknek.  Szorosan együttműködünk a családokkal, megismerve igényeiket, elvárásaikat, egyenrangú nevelőtársi viszonyt, jó partnerkapcsolatot alakítunk ki.

Óvodánk alapítványa: Dömösi Óvodásokért Alapítvány

Az Alapítvány támogatást nyújt óvodánk számára, hogy gyermekeink változatos, értékes, izgalmas lehetőségekhez jussanak. (bábszínházi előadások, kirándulások, egyéb eszköz vásárlása)

Óvodánk saját helyi Pedagógiai Program alapján működik.

Jelenleg a mini bölcsőde építése befejeződött. Örömmel és izgatottan várjuk a közelgő nyitást!

 „A gyermeket tiszteletben kell fogadni,

szeretetben kell nevelni és

  szabadságban kell elbocsátani.”

     /Rudolf Steiner/

Tájékoztatás - Új honlap

Kedves Látogató!

A jelenlegi honlap 2024.01.30-tól nem kerül frissítésre. Dömös Község új, hivatalos honlapja a következő linken érhető el: https://domos.asp.lgov.hu/

 


This will close in 20 seconds