Rendeletek

Dömös Község címeréről és zászlajáról


A díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról


Az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól


A talajterhelési díjról


Dömös Község Önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú hasznosításáról


A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének szabályairól


a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 9/2015. (III.24.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben).


A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezések és a házszám-megállapítás szabályairól

Kapcsolódó dokumentumok:
13.2016. (XI.30.) 1. melléklet


A partnerségi egyeztetés szabályairól


A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról


A hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli házasságkötés engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról


A helyi közművelődési feladatok ellátásárol


A helyi zajvédelemről

Kapcsolódó dokumentumok:
14.2020 (IX.3.) 1. melléklet


Dömös Község Helyi Építési Szabályzatáról

Kapcsolódó dokumentumok:
Megalapozó vizsgálat
Megalapozó vizsgálat térképlapok
Örökségvédelmi hatástanulmány
Településfejlesztési koncepció
Településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat


Az egészségügyi alapellátások körzeteiről


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Kapcsolódó dokumentumok:
Kérelem
Jövedelemnyilatkozat
2.2022. (I.27.) 2. melléklet


Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II.9.) önkormányzati rendelet

Kapcsolódó dokumentumok:


A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól

Kapcsolódó dokumentumok:
Kérelem rendkívüli települési támogatás elbírálásához (természetbeni)
Kérelem rendszeres vagy rendkívüli települési támogatás elbírálásához (pénzbeli)


Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról


Egyes helyi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről


A parkolás szabályairól és a várakozási díjak meghatározásáról, valamint a sorompóval elzárt helyi közutak behajtási rendjéről

Kapcsolódó dokumentumok:
Kérelem parkoló bérlet vásárlásához, pótlásához, cseréjéhez
Kérelem behajtási engedély, vendégjegy elbírálásához


Dömös Község Önkormányzatának költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022 (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról


a helyi adókról, valamint a települési adóról


Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól


Dömös Község Önkormányzatának költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról


a temetőről és a temetkezés rendjéről

Kapcsolódó dokumentumok
1. melléklet – Kegyeleti közszolgáltatási megállapodás
2. melléklet – Temetői szabályzat
3. melléklet – Köztemetési feladatok ellátásáról szóló szerződés


A településképről

Kapcsolódó dokumentumok
1. melléklet – TKR
2. melléklet – Településképileg meghatározó területek
3. melléklet – Idegen honos, inváziós fajok listája
4. melléklet – Szakmai konzultációs eljárás iránti kérelem
5. melléklet – Településképi véleményezési eljárás iránti kérelem
6. melléklet – Településképi bejelentési eljárás iránti kérelem


Dömös község Önkormányzatának költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kapcsolódó dokumentumok:
Módosított előirányzat


a közterületek használatáról

Tájékoztatás - Új honlap

Kedves Látogató!

A jelenlegi honlap 2024.01.30-tól nem kerül frissítésre. Dömös Község új, hivatalos honlapja a következő linken érhető el: https://domos.asp.lgov.hu/

 


This will close in 20 seconds