Rendeletek

A talajterhelési díjról


Dömös Község Önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú hasznosításáról


A pénzbeli és természetbeni támogatásokról és ellátásokról


A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének szabályairól


A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről


A helyi adókról (módosítássokkal egységes szerkezetben)


A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezések és a házszám-megállapítás szabályairól


A partnerségi egyeztetés szabályairól


A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról


A településkép védelméről.


A helyi közművelődési feladatok ellátásárol


Dömös KÖzség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól.


Dömös Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.


A parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról, a telken belül gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról.


Hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli házasságkötés engedélyezésről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról szóló 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.


Dömös község közterületeinek használata korlátozásáról.


Dömös község közterületeinek használata korlátozásról.


Dömös község közterületeinek használata korlátozásról.


Dömös község közterületeinek használata korlátozásról.


A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólléti alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról


A helyi zajvédelemről.


A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólléti alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2008 (VI.26.) önkormányzati rendelet (R) módosításáról.


A parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról, a telken belül gépjárműelhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról szóló 3/2020. (II. 27.) Rendelet módosítása


A helyi zajvédelemről


A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2008 (VI.26.) önkormányzati rendelet (R) módosításáról


A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2008 (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól


Dömös Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról