Rendeletek

A talajterhelési díjról


Dömös Község Önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú hasznosításáról


A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének szabályairól


a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 9/2015. (III.24.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben).


A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezések és a házszám-megállapítás szabályairól

Kapcsolódó dokumentumok:
13.2016. (XI.30.) 1. melléklet


A partnerségi egyeztetés szabályairól


A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról


A településkép védelméről.


Kapcsolódó dokumentumok:
1. 1. melléklet – A helyi területi védelem alatt álló területek lehatárolásának térképi bemutatása
1. 2. melléklet – A helyi egyedi védelem alatt álló ‘elemek’
2. melléklet – A településképileg meghatározó területek lehatárolásának térképi bemutatása
3. melléklet – Idegen honos, inváziós fajok listája
4. melléklet – Településképi bejelentés iránti kérelem
5. melléklet – Szakmai konzultáció iránti kérelem
6. melléklet – Településképi vélemény iránti kérelem
TKR rendelet


A helyi közművelődési feladatok ellátásárol


Dömös KÖzség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól.


Dömös Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.


Hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli házasságkötés engedélyezésről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról szóló 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.


A helyi zajvédelemről

Kapcsolódó dokumentumok:
14.2020 (IX.3.) 1. melléklet


Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairólDömös Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról


Dömös Község Helyi Építési Szabályzatáról

Kapcsolódó dokumentumok:
Megalapozó vizsgálat
Megalapozó vizsgálat térképlapok
Örökségvédelmi hatástanulmány
Településfejlesztési koncepció
Településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat


Az egészségügyi alapellátások körzeteiről


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Kapcsolódó dokumentumok:
Kérelem
Jövedelemnyilatkozat


Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II.9.) önkormányzati rendelet

Kapcsolódó dokumentumok:
2.2022. (I.27.) 2. melléklet


A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól

Kapcsolódó dokumentumok:
Kérelem rendkívüli települési támogatás elbírálásához (természetbeni)
Kérelem rendszeres vagy rendkívüli települési támogatás elbírálásához (pénzbeli)


Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról


Dömös Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról


A 2021. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról


Egyes helyi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről


A parkolás szabályairól és a várakozási díjak meghatározásáról, valamint a sorompóval elzárt helyi közutak behajtási rendjéről

Kapcsolódó dokumentumok:
Kérelem parkoló bérlet vásárlásához, pótlásához, cseréjéhez
Kérelem behajtási engedély, vendégjegy elbírálásához


Dömös Község Önkormányzatának költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022 (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról


A helyi adókról, valamint a települési adóról


Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól


Dömös Község Önkormányzatának költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról


a temetőről és a temetkezés rendjéről

Kapcsolódó dokumentumok
1. melléklet – Kegyeleti közszolgáltatási megállapodás
2. melléklet – Temetői szabályzat
3. melléklet – Köztemetési feladatok ellátásáról szóló szerződés