Határozat a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jegyzőkönyvi kivonat

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. március 7-i nyílt rendkívüli üléséről

A döntéshozatalban 6 fő vett részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (III.7.) Ny.Kt. határozata

A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a dömösi székhelyű helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak a következő személyeket választja meg:

Tagjai:      

Név: Dányi Lászlóné

Lakcím: 2027 Dömös,

Név: Fehér Istvánné

Lakcím: 2027 Dömös,

Név: Gír Tiborné

Lakcím: 2027 Dömös,

Név: Korponai Ferencné

Lakcím: 2027 Dömös,

Név: Szilágyi Réka

Lakcím: 2027 Dömös,

Póttagjai:  

Név: Fabi Istvánné

Lakcím: 2027 Dömös,

Név: Somogyi Lászlóné

Lakcím: 2027 Dömös,  

Felelős:      Schottner Norbert jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

Határidő:   a bizottság tagjainak és póttagjainak értesítésére 8 napon

Herman Jenőné  polgármester                                                                        Schottner Norbert jegyző

A kiadmány hiteles:

2022. március 7.

Tájékoztatás - Új honlap

Kedves Látogató!

A jelenlegi honlap 2024.01.30-tól nem kerül frissítésre. Dömös Község új, hivatalos honlapja a következő linken érhető el: https://domos.asp.lgov.hu/

 


This will close in 20 seconds